About Us

เกี่ยวกับเรา

Pronality Academy

Pronality Core

Pronality. Make. Happen.

Popular Courses

คอร์สยอดนิยม

01

Professional Image

บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ

02

Powerful Presentation

เทคนิคการนำเสนอ ที่ทรงพลัง

03

Professional Service

ความเป็นเลิศด้านงานบริการ

04

Fix & Firm

แก้ปัญหาบุคลิกภาพด้วยเวชศาสตร์การฟื้นฟู

05

Be Chic, Be Gentlemen

คอร์สบุคลิกภาพและการสื่อสาร

 

06

Dress to Impress

คอร์สเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมความมั่นใจ

 

07

Smart Kids

บุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับเด็ก

 

08

Private Class

คอร์สเรียนส่วนตัว

 
4 Focus Areas

4 ประเภทบริการ ... ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่าง


Public Course

คอร์สทั่วไปสำหรับทุกคน
Corporate Course

คอร์สสำหรับองค์กรธุรกิจ
Private Course

คอร์สส่วนตัว
Event

อีเว้นท์


Pronality Crewsครูน้ำฝน

ครูน้ำฝน Namfon Pakdee

เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ถึงนาที หากคุณสร้าง “ความประทับใจแรก” ให้ใครสักคนหนึ่งได้ เขาจะจดจำภาพนั้นไปอีกนานแสนนาน ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเปรียบเสมือน “ตราสินค้า” ประจำตัว ที่บ่งบอกความเป็นคุณได้อย่างชัดเจนที่สุด

  • กูรูด้านบุคลิกภาพ รายการ Thailand Got Talent
  • ที่ปรึกษา และวิทยากร ฝึกสอนให้กับ ผู้ประกาศข่าว ช่องไทยรัฐทีวี
  • ผู้ฝึกสอน ให้แก่ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe
  • วิทยากร หลักสูตร การสร้างภาพลักษณ์คนทำงานรุ่นใหม่
  • รายละเอียด...ครูวูจู Woojoo Lee

      จากประสบการณ์การทำงานกว่า 18 ปี ในองค์กรต่างชาติระดับชั้นนำ ทั้งในส่วนงานขาย การตลาด ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ และผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง ทำให้ครูวูจูมีความสามารถเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นอย่างดี เช่น การสื่อสารพูดคุยระหว่างพนักงานชาวไทย กับผู้บริหารชาวต่างชาติ หรือการสร้างความเข้าใจ จัดการความขัดแย้ง และลดช่องว่างระหว่างบุคลากรผู้มาจากต่างวัฒนธรรม และต่างสังคม นอกจากนั้น ยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านเสื้อผ้า การแต่งกายแบบมืออาชีพ และการสร้างความประทับใจแรกพบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักที่ผู้เป็นตัวแทนองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักการตลาด ฝ่ายขาย หรือแม้แต่พนักงานต้อนรับควรจะมี เพื่อภาพลักษณ์ที่ภูมิฐาน เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และบริบทอื่นๆ สร้างความสง่างามสมวัย และมีเสน่ห์ประทับใจผู้พบเห็น

ครูวูจู


ครูเปา

ครูเปา รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์

      ครูเปาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการสื่อสาร อาทิ การพูดในที่ชุมชน เทคนิคการนำเสนอ การจับประเด็น การฟังด้วยใจ การอ่านและการเขียน ครูเปาจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปริญญาโท สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 10 ปี ทำให้ครูเปาได้รับโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษในหลากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายด้านการสื่อสาร ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ธนาคารกรุงไทย, สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นต้นครูดอย ณฐ เตชธรรมวณิช

      ครูดอยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ด้านงานบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และเกิดความประทับใจจนอยากกลับมาใช้ซ้ำ รวมไปถึงความรู้สึกที่อยากบอกต่ออย่างเต็มใจ ทำให้เกิด Brand Loyalty ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องการมากที่สุด ครูดอยจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาภาษาจีนธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และChinese Language Course and Business Chinese Exchange Student Programs ที่ Xiamen University ประเทศจีน

      ครูดอยมีประสบการณ์กว่า 8 ปี ในธุรกิจบริการ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่บริษัทและสถาบันการศึกษามากมาย อาทิ CP Retails Link, บริษัทในเครือ Leann's clinic, โรงแรม Citin, สมาคมมัคคุเทศน์ภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย, Grab ประเทศไทย, กลุ่มบริษัทสยามเจมส์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้มีความสามารถด้านการพัฒนางานบริการเป็นอย่างดี รวมถึงมีความถนัดด้านการปรับระบบความคิด และเสริมสร้างความมั่นใจสู่ความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความรู้เรื่อง NLP (Neuro - Linguistic Programming) อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้ครูดอยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสร้าง Mindset และทัศนคติที่เป็นบวก ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ไปจนถึงบุคคลทั่วไป

ครูดอย

Our Clients

ลูกค้า

Watch Be Chic, Be Gentleman


Watch Powerful Presentation


Watch Professional imageContact Us

ติดต่อเรา

Pronality Academy

25/14 ซอย อาร์ซีเอ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


Phone   02-019-1153

Mobile  095-952-3746

open close Monday - Saturday 9 am - 6 pm


Social Media

Please follow our on social channel


Facebook

Pronality Academy

Instagram

@krufon_pronality

LINE

@pronality

Location

แผนที่

Map : Pronality Academy by Kru Fon located in RCA (Zone H)
Google map : Pronality Academy by Kru Fon located in RCA (Zone H)